Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s Chylicach
ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10.00-12.00

 

Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05

telefon: (22) 756-46-20 lub (22) 756 43 33

piaseczno@psse.waw.pl

 adres skrytki na ePUAP: /pssepiaseczno

 

TELEFON ALARMOWY 

Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

 

PSSE w Piasecznie została utworzona w 1998 roku.

Obszar działania Stacji obejmuje: powiat  piaseczyński, gminy:

Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola, Prażmów, Tarczyn.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piasecznie z/s w Chylicach pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest mgr inż. Anna Matkowska.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach ul. Dworska 7 05-510 Konstancin-Jeziorna przyjmuje opłaty na konto w NBP O/O Warszawa nr 73 1010 1010 0109 6622 3100 0000.

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach

Aktualności

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich. Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.

Czytaj więcej

Konferencja " Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży – czy na pewno moda? "

Z okazji obchodów 100 –lecia służb sanitarnych w Polsce i 65-lecia powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej  w dniu 07.10.2019r  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Piasecznie zorganizowała  we współpracy ze Starostwem Powiatowym  w Piasecznie konferencję szkoleniową  pt. „Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży – czy na pewno moda?” skierowanej do pedagogów, psychologów, terapeutów i pracowników administracji państwowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Anna Matkowska powitała uczestników mówiąc, że Inspekcja Sanitarna odpowiada na wyzwania współczesności zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne i edukację.

O problemie, jego skali oraz o tym, jak reagować na zjawisko „zarażania się”  zrachowaniami autoagresywnymi opowiada Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener.  

Spotkanie przebiegało  w dobrej atmosferze, stwarzało także przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za aktywny udział

Czytaj więcej

Komunikaty

Informacje dotyczące wszawicy

Stanowiska Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

 

            Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiących załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(Tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 151). Wynika to z faktu, że na terenie Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy (np. dur wysypkowy). Tym samym, przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej lub w trybie określonym ustawą. Decyzję o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w gestii jego rodzica lub opiekunów. Zaleca się, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w placówce był możliwie najkrótszy.

            Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i może w pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone. Ponieważ ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań o charakterze przeciw epidemiologicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną, obecnie działania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są wystarczające dla skutecznej walki wszawicą.

 

Materiały edukacyjne na temat profilaktyki i sposobów zwalczania wszawicy znajdują się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w zakładce Promocja Zdrowia. kliknij tutaj

Czytaj więcej

Komunikat dot. odry

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje, że szczepienia przeciwko odrze można wykonać po uprzednim zgłoszeniu się do lekarza rodzinnego. Po otrzymaniu recepty i braku przeciwwskazań do szczepienia można wykonać szczepienia w placówkach służby zdrowia.

Zaleca się aby zaszczepiły się osoby które:

- ukończyły 19 lat a wcześniej nie były szczepione,

- osoby, które nie pamiętają czy były szczepione.

Natomiast bezpłatnie wykonywane są szczepienia w placówkach służby zdrowia wg kalendarza szczepień (stan prawny na 2018 rok).

  • I dawka w 13-14 miesiącu życia dziecka,
  • II dawka (przypominająca) po ukończeniu 9 roku życia, w 10 roku życia dziecka.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje iż w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie nie wykonuje się żadnych szczepień ani nie ma możliwości zakupienia szczepionek.

Anna Matkowska

PPIS w Piasecznie.

 

 

 

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie ostrzega przed barszczami kaukaskimi!

 

Barszcze kaukaskie to gatunek roślin należący do rodziny  Apiaceae – baldaszkowatych (selerowatych), do której należy również seler, marchew, koper i inne rośliny użytkowe.  

Są to jedne z największych roślin zielnych na świecie. Podczas kwitnienia zazwyczaj osiągają ok. 3 m wysokości lub więcej.  Kwiaty są białe lub różowawe, w postaci parasolowatych baldachów - podobne do kopru, ale znacznie większe - o średnicy 30-80 cm. Rośliny te charakteryzują się potężnymi liśćmi, 
o długości ok. 1,5 m.

Barszcze kaukaskie należą do inwazyjnych gatunków obcych, zagrażających rodzimej florze.

W Europie Środkowej i Zachodniej występują:

  • barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.),
  • barszcz  Mantegazziego, b. olbrzymi (Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier),
  • barszcz perski (Heracleum persicum).

Barszcze kaukaskie stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, ze względu na silne właściwości toksyczne. Soki kaukaskich barszczy zawierają związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania słonecznego (UVA) mogą powodować zmiany skórne przypominające oparzenia (wysypki, zaczerwienienia, opuchlizna, owrzodzenia itp.), jak również obrażenia układu oddechowego, oczu, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Obrażeń można nabawić się nawet nie mając bezpośredniego kontaktu z rośliną, a jedynie na skutek przebywania w jej sąsiedztwie (będąc poddanym ekspozycji substancji toksycznych zawartych w powietrzu).

 

Więcej informacji w broszurze GIS:

Broszura w formacie PDF

oraz na stronach:

www.barszcz.edu.pl

https://gis.gov.pl/zdrowie/gis-ostrzega-przed-barszczem-sosnowskiego/

http://projekty.gdos.gov.pl/igo-heracleum-sosnowskyi

Czytaj więcej