Przejdź do treści

Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej

Serwis Kąpieliskowy

Działalność Sekcji polega na sprawowaniu nadzoru nad warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza nad:

 • wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
 • wodą w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
 • wodą w pływalniach,

Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi kontrole nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, m.in.:

 • Przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych,
 • Domami pomocy społecznej i  placówkami zapewniającymi całodobową opiekę dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
 • Zakładami fryzjerskimi i kosmetycznymi,
 • Zakładami odnowy biologicznej i poprawy kondycji fizycznej,
 • Dworcami autobusowymi, dworcami i stacjami kolejowymi,
 • Obiektami wczasowo-turystycznymi: kempingi, pola namiotowe i ośrodki wypoczynkowe,
 • Hotelami, motelami, pensjonatami,
 • Kwaterami prywatnymi i pokojami gościnnymi,
 • Noclegowniami,
 • Ustępami publicznymi,
 • Terenami rekreacyjnymi,
 • Aptekami,
 • Pralniami,
 • Obiektami kulturalnymi (kina teatry, muzea itp.),
 • Obiektami sportowymi,
 • Cmentarzami,
 • Zakładami przedpogrzebowymi,
 • Stacjami paliw,

i innymi obiektami użyteczności publicznej.