Przejdź do treści

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Sekcji Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Sekcji Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

Koordynuje i prowadzi bieżący nadzór sanitarny w szkołach oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce, punkty przedszkolne,  przedszkola, placówki pracy pozaszkolnej, wypoczynku, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, itp.) oraz przeprowadza kontrole sanitarno-higieniczne w celu wydania opinii sanitarnych dla nowych placówek w celach rejestrowych.
Na terenie powiatu pruszkowskiego; prowadzi konsultacje i porady w zakresie wymagań sanitarno- higienicznych w stosunku do:

  • pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach nauczania, wychowania i opieki,
  • ergonomii stanowisk pracy uczniów i dzieci przedszkolnych (dostosowanie do wzrostu),
  • higieny pracy umysłowej uczniów (ocena rozkładów zajęć lekcyjnych),
  • przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
  • letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.