Przejdź do treści

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Zadania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Zadania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 1. Opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 1. Uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 1. Uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
  • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • nowych materiałów przed zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,
 1. Uczestnictwa w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
 1. Wydawania zgody na odstępstwa od warunków technicznych:
  • na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynku opieki zdrowotnej (przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego),
  • na usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu.