Przejdź do treści

Akcje

Ferie 2019

 

,,Bezpieczne ferie 2019’’

Dla dzieci i młodzieży szkolnej ferie są wspaniałym czasem relaksu i odpoczynku od zajęć szkolnych i nauki. Dla wielu służb i instytucji to czas wzmożonego działania.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego i zdrowego wypoczynku dzieci i młodzieży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie jak co roku rozpoczął akcje pod hasłem ,,Bezpieczne Ferie 2019’’.

Zagwarantowanie dzieciom i młodzieży atrakcyjnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku, upowszechnianie wśród nich wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń należy do zadań wszystkich osób zajmujących się opieką i wychowaniem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny apeluje do rodziców, opiekunów, organizatorów wypoczynku oraz instytucji czuwających nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży o rozsądek , rozwagę i odpowiedzialność. Niech radosny i bezpieczny wypoczynek w okresie ferii dostarczy wspaniałych, niezapomnianych i pozytywnych wrażeń, tak by uczniowie jak najlepiej wypoczęli i zdrowi wrócili do swoich szkolnych obowiązków. W związku ze szczytem zachorowań w okresie zimowym na grypę i przeziębienia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie przypomina o zasadach dotyczących zarówno zdrowego stylu życia, jak też o prostych czynnościach higienicznych, które mogą uchronić przed zachorowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania:

https://www.youtube.com/watch?v=uJe_q1JLmVU –pierwsza pomoc przedmedyczna

 

www.narkotyki.pl/profilaktyka-uzaleznien/     profilaktyka uzależnień

 

Informacje ogólne:

Informacje o wszawicy:

Informacje o świerzbie:

 

Akcja Letnia

Każdego roku w okresie wakacyjnym pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia staraja się dotrzeć do jak największej grupy dzieci, młodzieży i osób dorosłych, przebywających w palcówkach letniego wypoczynku z edukacją na temat bezpieczeństwa na wakacjach.

Cele akcji:
 • Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku,
 • Popularyzacja wiedzy nt. właściwych i bezpiecznych zachowań w miejscach publicznych, lasach i nad wodą,
 • Uświadomienie ryzykownych zachowań w czasie kąpieli wodnych i słonecznych,
 • Podnoszenie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • Pogłębienie wiedzy na temat zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze, profilaktyki zatruć pokarmowych w tym grzybami, wścieklizny, zapobiegania wypadkom i urazom.

W ramach Akcji Letniej prowadzone są następujące działania:
 • narady z kierownikami kolonii i półkolonii, pielęgniarkami, wychowawcami, przedstawicielami władz lokalnych, dziennikarzami,
 • edukacja dzieci i młodzieży poprzez: pogadanki, instruktaże, rozmowy indywidualne, emisje filmów,
 • spotkania z ekspertami,
 • konkursy: wiedzy, plastyczne, sportowe,
 • ekspozycje wizualne, wystawy prac plastycznych,
 • dystrybucja materiałów edukacyjnych,
 • poradnictwo metodyczne i merytoryczne podczas indywidualnych spotkań,
 • popularyzacja podejmowanych treści w mediach,
 • poradnictwo i pomiary (RR, poziomu CO w wydychanym powietrzu, ciężaru ciała i określanie BMI) podczas Imprez prozdrowotnych.
Do pobrania:
 1. ulotka wakacyjna
 2. ulotka na temat profilaktyki zatruć pokarmowych