Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Piasecznie wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.


Do zadań Oddziału należy:

 • inicjowanie, organizowanie, promowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w powiecie;
 • pobudzanie aktywności prozdrowotnej jednostki i społeczeństwa na rzecz zdrowia - propagowanie zasad zdrowego stylu życia;
 • wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia;
 • promowanie działań zmierzających do:
  a) zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, zakaźnym i nowotworom,
  b) ograniczania próchnicy zębów i chorób przyzębia,
  c) zmniejszania rozpowszechniania palenia tytoniu,
  d) poprawy sposobu żywienia ludności,
  e) zwiększania aktywności fizycznej ludności;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych;
 • podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z diagnozy środowiska lokalnego;
 • gospodarowanie materiałami oświatowo-zdrowotnym oraz, organizowanie bazy pomocy metodycznych;
 • współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz innymi partnerami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na terenie powiatu.