Przejdź do treści

Aktualności

Konferencja " Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży – czy na pewno moda? "

 

Z okazji obchodów 100 –lecia służb sanitarnych w Polsce i 65-lecia powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej  w dniu 07.10.2019r  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Piasecznie zorganizowała  we współpracy ze Starostwem Powiatowym  w Piasecznie konferencję szkoleniową  pt. „Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży – czy na pewno moda?” skierowanej do pedagogów, psychologów, terapeutów i pracowników administracji państwowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Anna Matkowska powitała uczestników mówiąc, że Inspekcja Sanitarna odpowiada na wyzwania współczesności zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne i edukację.

O problemie, jego skali oraz o tym, jak reagować na zjawisko „zarażania się”  zrachowaniami autoagresywnymi opowiada Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener.  

Spotkanie przebiegało  w dobrej atmosferze, stwarzało także przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za aktywny udział

Dobry przepis na bezpieczeństwo

We wrześniu 2019 r. Główny Inspektor Sanitarny przystąpił do współpracy z Głównym Inspektorem Pracy w ramach kampanii prewencyjno – kontrolnej pt. „ Dobry przepis na bezpieczeństwo”. Jej celem jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa. Grupę docelową, do której skierowana jest kampania, stanowią pracodawcy, właściciele firm, pracownicy służby BHP oraz pracownicy zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa. Szczegółowe informacje na temat kampanii można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy www.bhpnatak.pl .

Dzień otwarty

Zapraszamy w środę 4 września od godziny 10 do 12 na dzień otwarty

 

Źródło artykułu : http://www.kurierpoludniowy.pl/czytaj-online.php?arch=624

Nielegalny ubój i sprzedaż drobiu w powiecie piaseczyńskim – informacje PWIS w Warszawie o podjętych działaniach.

W związku z doniesieniami mediowymi dotyczącymi nielegalnego uboju i sprzedaży drobiu w powiecie piaseczyńskim Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje o działaniach podjętych w tej sprawie:

W dniu 08.03.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie otrzymał od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie informację o możliwym wprowadzeniu do obrotu na terenie powiatu piaseczyńskiego w szczególności na terenie Centrum Handlowego usytuowanego w Wólce Kosowskiej mięsa pochodzącego z nielegalnego uboju.

W związku z powyższym w dniach 12, 13, 15 marca w wytypowanych przez PPIS w Piasecznie obiektach (brak konkretnych wskazań nt. podmiotów) usytuowanych na terenie CH w Wólce Kosowskiej przeprowadzono czynności kontrolne.

W sumie skontrolowano 9 obiektów, w których przeprowadzono 13 kontroli. Obecnie w dalszym ciągu prowadzone są kontrole sprawdzające.

Z uwagi na stwierdzenie rażących nieprawidłowości sanitarno-higienicznych oraz nie złożenie wniosku o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru wydano dwie decyzje nakazujące wstrzymanie działalności do czasu usunięcia nieprawidłowości. Nałożono 8 mandatów karnych na sumę 5000 zł.

W 5 obiektach wycofano z obrotu handlowego łącznie 143 kg mięsa niewiadomego pochodzenia, które zostało przekazane do utylizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie nie otrzymał konkretnych informacji na temat odbiorców mięsa pochodzącego z nielegalnego uboju. W związku z powyższym kontrole sanitarne przeprowadzono w sposób losowy. Informację o możliwej sprzedaży mięsa do obiektów w Wólce Kosowskiej pochodzących z nielegalnego uboju zostały przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie w dniu 08.03.2019 r. oraz telefonicznie przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w dniu 14.03.2019 r. (PPIS w Piasecznie prowadził czynności od dnia 12.03.2019 r.).

Zgodnie z informacjami PPIS w Piasecznie obiekty usytuowane w Kompleksie Wólki Kosowskiej objęte są wzmożonym nadzorem z uwagi na stale powtarzające się nieprawidłowości o podobnym charakterze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, poinformowany przez Komendę Powiatowej Policji w Piasecznie w przedmiotowej sprawie o adresach, gdzie mogło być ewentualnie dostarczane mięso pochodzące z nielegalnego uboju, przeprowadził kontrole pod wskazanymi adresami, gdzie mieściły się łącznie 3 obiekty gastronomiczne.

Przeprowadzone kontrole wykazały, iż w dwóch wskazanych obiektach nie serwuje się dań z wykorzystaniem świeżego mięsa drobiowego, natomiast w trzecim obiekcie gastronomicznym mięso do produkcji dań dostarczane było z Zakładu Rozbioru Drobiu w Starych Babicach.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Warszawie informuje, iż zgodnie z powyższymi ustaleniami obu powiatowych inspektorów sanitarnych w kontrolowanych miejscach na terenie Warszawy nie stwierdzono mięsa, które mogłoby pochodzić z nielegalnej ubojni, a więc nie stwierdzono także zagrożenia z tym związanego dla klientów skontrolowanych obiektów, natomiast na terenie powiatu piaseczyńskiego mięso niewiadomego pochodzenia trafiło do obiektów w Wólce Kosowskiej do lokalnych barów chińskich i wietnamskich.

Wywiad Pana Ministra Jarosława Pinkasa z Agencją Prasy (PAP)

Pan Minister Jarosław Pinkas

 

PAP: Ze statystyk GIS wynika, ze w ubiegłym miesiącu zmarło po zażyciu nowych substancji psychoaktywnych o połowę mniej osób niż w lipcu. W sierpniu weszła w życie ustawa antydopalaczowa. Czy pańskim zdaniem można już mówić o sukcesie w walce z dopalaczami?

 

Jarosław Pinkas: Jest zbyt wcześnie na oceny. O sukcesie będziemy mogli mówić dopiero wtedy, gdy odnotujemy stały trend spadkowy zatruć tymi substancjami. Nie wątpię, że to nastąpi, ale dane z jednego miesiąca to za mało, by wysnuwać wnioski. Wspomniana ustawa nakłada obowiązek na podmioty lecznicze zgłaszania przypadków zatruć i zgonów do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, więc paradoksalnie nie zdziwię się, jak wskaźniki w początkowym okresie wzrosną. Dane, którymi do tej pory dysponowaliśmy mogą być niedoszacowane. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że sam termin „dopalacz” jest nieodpowiedni. Słowo to nie kojarzy się jednoznacznie źle. Przeciwnie może ono być nawet pewnym usprawiedliwieniem. Rodzice mogą ulec przekonaniom, że dopalacze pomagają np. skoncentrować się podczas nauki; że mogą przymknąć oko, kiedy dziecko mówi, że bierze substancje, które pomogą mu w nauce. Tzw. dopalacze, to po prostu nowe narkotyki. Taka nomenklaturę stosujemy w GIS i mamy nadzieję, że się ona zakorzeni. Rodzice, nauczyciele powinni wiedzieć, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych trucizn.

 

PAP: Są już przepisy, czego jeszcze potrzeba żeby w sposób istotny ograniczyć ten problem? 

 

JP: Penalizacja nowych narkotyków na równi z tymi „klasycznymi” jest rzeczą niebywale istotną. Jeżeli będziemy mieli sędziów, którzy będą skazywać dilerów na wyroki bez zawieszenia, wówczas na rynku będzie mniej nowych substancji psychoaktywnych. Dla mnie, ci, którzy produkują i sprzedają te nowe narkotyki są zabójcami. Jestem jednak przekonany, że walka z nowymi narkotykami to przede wszystkim sprawa dobrej diagnozy, czyli odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie sięgają po dopalacze.

 

PAP: A jak Pan sądzi? Dlaczego ludzie sięgają po te nowe substancje?

 

JP: Być może, dlatego, że czują się nie akceptowani w środowisku rówieśniczym; może rodzice mają zbyt mało czasu, aby zająć się problemami dzieci; może nie mają czasu, aby usiąść wspólnie z dziećmi do stołu; może wszyscy w rodzinie funkcjonują z oczami w smartfonach zamiast z sobą rozmawiać; może są zabiegani, a dziecko szuka sposobów ucieczki do jakiejś innej rzeczywistości. Badania pokazują, że młodzież sięga po nowe narkotyki przede wszystkim dla rozrywki, niska cena i łatwa dostępność powodują, że substancje te konkurują np. z alkoholem i innymi używkami.

 

PAP: W tej sytuacji sama penalizacja nie wystarczy.

 

JP: Mamy załatwioną sprawę prawną. Teraz musimy postawić na edukację. Jednak na początku potrzebna jest dobra diagnoza, odpowiedź na pytanie, czego brakuje w rodzinie, czy na przykład dziecku brakuje sportu, czy innej umiejętności wykorzystania czasu.

 

PAP: Statystyki pokazują, że problem nie dotyczy jedynie dzieci i młodzieży. Średnia wieku wśród osób zmarłych po dopalaczach się podnosi. Wśród ofiar znajdują się również 50-latkowie.

 

JP: Także w tym wypadku trzeba postawić diagnozę, od czego ci ludzie uciekają, bo to za każdym razem jest ucieczka.

 

PAP: Kto miałby postawić tę diagnozę?

 

JP: Nie ma jednej instytucji, która mogłaby postawić tamę takiej degradacji społecznej. Mamy socjologów, psychologów społecznych, lekarzy oraz różne instytucje, takie jak: Główny Inspektorat Sanitarny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, wreszcie Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Niewątpliwie sprawa używania nowych substancji psychoaktywnych jest też aspektem zdrowia publicznego.

 

PAP:  Jest Pan krajowym konsultantem z dziedziny zdrowia publicznego.

 

JP: I dlatego będą próbował te działania scalać i tę diagnozę społeczną przedstawić. Ale to jest praca na wiele miesięcy, a nawet lat. Jestem przekonany, że uda się nam przeciwdziałać tej degradacji społecznej.

 

PAP: W jaki sposób?

 

Każdy może coś zrobić. Na przykład lekarze rodzinni czy pielęgniarki środowiskowo-społeczne mogłyby odegrać dużą rolę w mediach społecznościowych.

 

PAP: A jaką rolę ma GIS?

 

JP: To jest rola kluczowa, wynika ona z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To jest zbrojne ramię ministra zdrowia. Ale też organizacja , która powinna do takich prozdrowotnych działań zachęcać, scalać je i organizować. Jesteśmy najważniejszą instytucją, która ma dbać o zdrowia publiczne.

 

PAP: Po raz kolejny użył Pan terminu „zdrowie publiczne”. Proszę wyjaśnić, o co chodzi.

 

JP: Definicja zdrowia publiczna jest prosta, choć znacząco wybiega poza medycynę.Odnosi się do wszystkich, zorganizowanych wysiłków państwa na rzecz poprawy zdrowia obywateli. A więc zdrowie publiczne to nie tylko medycyna naprawcza czy też działania profilaktyczne, np. badania przesiewowe, to także bezpieczne drogi, mądra edukacja prozdrowotna, polityka fiskalna państwa która promuje zdrowe produkty czy usługi, a zniechęca do tych szkodliwych, ale także bezpieczna żywność, czy w końcu cała medycyna stylu życia. A styl życia, to odżywianie, sport, spędzanie wolnego czasu, przeciwdziałanie depresji, czyli szerokie spektrum działań.

 

PAP: Określił Pan GIS, jako zbrojne ramię ministra. Czy potrzebuje ono nowych narzędzi do swoich działań?

 

JP: Ważne, żeby Państwowa Inspekcja Sanitarna była postrzegana jako instytucja edukacyjno-doradcza, a nie inspekcja restrykcyjna, penalizująca. Zależy mi na tym, żeby opisywać inspekcję sanitarną słowami: „autorytet”, „wiedza”, „fachowość”, „pomoc”, „edukacja”. Społeczeństwo, które czuje się bezpiecznie, to społeczeństwo dobrze wyedukowane. Ktoś musi tę edukację prowadzić. Jestem przekonany, że za pomocą 190 pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 16 tys. pracowników w terenie mogę tego dokonać.

 

PAP: Zamierza Pan przebudować tę instytucję?

 

JP: Próbuję przebudować sposób postrzegania społecznego tej inspekcji. Ważne, żeby współdziała ona dla dobra gospodarki. Przedsiębiorca musi wiedzieć, że przychodzi do niego ktoś, kto mu pomoże w lepszym funkcjonowaniu jego biznesu; sprawi, że jego produkty będą bardziej bezpieczne. Pracownik inspekcji powinien być doradcą przedsiębiorcy.

 

PAP: Czyli mniej kontroli, mniej restrykcji?

 

JP: Na pewno powinno być mniej kontroli. Bo obecnie przedsiębiorcy mają kontrolę za kontrolą. Wiele robimy żeby kontroli było mniej. Powstaje Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. Chcemy z nią ściśle współpracować.

 

PAP: Wspomniał Pan o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

 

JP: Przez rok zajmowałem się tym zagadnieniem i przedłożyłem premierowi sprawozdanie z mojej działalności. Mówi ono jednoznacznie, że powinniśmy mieć dwie kooperujące ze sobą inspekcje, ale tylko dwie. To wystarczy, aby przedsiębiorcy odczuli ulgę w sprawach kontroli.

 

PAP: Jakie instytucje mają wchodzić w skład Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności?

 

JP: Ma to być Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Handlowych Artykułów Rolno-Spożywczych. Mam nadzieje, że w jej skład wejdzie również część UOKIK-u, czyli Inspekcja Handlowa - choć to nie zostało jeszcze postanowione- oraz najważniejsza i największa – Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. Przy takim układzie w jednej inspekcji mamy lekarzy roślin i zwierzą oraz funkcjonalne połączenie z Inspekcją Sanitarną.

 

PAP: Komu ma podlegać ta inspekcja?

 

JP: Uważam, że należy podjąć dyskusję, czy inspekcja ta powinna podlegać bezpośrednio premierowi, a nie ministrowi rolnictwa. Taka podległość sprawi, że będzie ona odbierana, jako inspekcja ukierunkowana na dobro konsumentów. W przypadku podległości ministrowi rolnictwa mamy wrażenie, że jest ona zorientowana na producentów żywności. Nikt na świecie nie powinien żywić wątpliwości, że mamy najlepszą żywność, ale także nie powinien mieć wątpliwości, iż potrafimy ją kontrolować.

 

 

pobierz wywiad w pdf (112.5KiB)

Link do oryginału

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Chylicach przy                  ul. Dworskiej 7, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: piaseczno@psse.waw.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): 
Alina Jaworska-Galińska (22) 756-46-20 wew. 38 kadry.piaseczno@psse.waw.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 2. wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
 2. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
 4. ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
 5. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
 6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
 7. ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
 8. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
 9. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
 10. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
 11. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
 12. ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
 13. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
 14. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
 15. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
 16. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)
 17. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:                

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 2. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 5. uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.                                                              

-          występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

-          celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

-          stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

-          ewentualnym źródle pozyskania danych;

-          udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

-          planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

 

 

Legioneloza - informacje dla osób podróżujących

Legioneloza - informacje dla osób podróżujących

pobierz (685KiB)

Zawiadomienie ASF

Fontanny podziwiajmy z daleka!

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne osób przebywających w sąsiedztwie fontann, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, zwraca uwagę na zagrożenia zdrowotne, jakie mogą czyhać na osoby zachowujące się w niewskazany sposób w ich otoczeniu.

Do pobrania:

FONTANNY PODZIWIAJMY Z DALEKA

PROGRAM ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV

 

„Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)”

 

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ULOTKA

Nowy Znak Zakazu Palenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje, iż w dniu 8 września 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1331). Na mocy tej zmiany wprowadzono zakaz palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, w takim samym zakresie jakim miało to miejsce dotychczas w stosunku do wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1a znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środkach transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia"

W związku z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował wzór znaku zakazu palenia uwzględniający treść wskazanej nowelizacji ustawy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie zaleca wykorzystanie tego znaku celem realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

 

Załącznik:

Pliki do pobrania
Download this file (znak palenia_bez dymka.pdf)Nowy wzór znaku zakazu palenia

Zachowaj spokój i przetestuj się na STD

W Śródmieściu i na Ursynowie (dzielnice Warszawy) działają nowe zintegrowane Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne prowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej (FES). W obu placówkach można codziennie, bezpłatnie i anonimowo wykonać szybki test na HIV, kiłę oraz HCV. 
 
Praktyka FES pokazuje, że ludzie najczęściej nie widzą, że w ich miejscowości można bezpłatnie i anonimowo wykonać badanie na HIV. „Zdarza się, że osoby przychodzące do nas na testy nie mogą uwierzyć, że badanie jest bezpłatne i anonimowe. Oprócz samego szybkiego testu czyli takiego, w którym materiał pobiera się jedynie przez nakłucie palca oferujemy również bezpłatne materiały edukacyjne oraz prezerwatywy. Wydaje się, że Warszawiacy wciąż nie są przyzwyczajeni do europejskich standardów. Serwis FES nie jest czymś wyjątkowym, po prostu jesteśmy nastawieni na człowieka. Naszym zadaniem jest, żeby test na HIV, kiłę czy HCV odbył się przy minimalny stresie pacjenta, żeby czuł się on zaopiekowany a w przypadku wyniku dodatniego nie był pozostawiony sam sobie." – tłumaczy Magdalena Ankiersztejn-Bartczak z FES. Fundacja prowadzi również infolinię dla ludzi z całej Polski, gdzie w każdej chwili można zadzwonić i dowiedzieć gdzie takie badanie można wykonać w innych częściach kraju. Mimo, że czasy kiedy HIV równało się AIDS już minęły wiele osób nadal ma psychologiczną blokadę przed badaniem. Mało kto wie, że po odebraniu dodatniego wyniku i zapisaniu się do poradni leki otrzymuje się bezpłatne. HIV to jedna z wielu przewlekłych chorób cywilizacyjnych, która leczona nie wpływa na jakość naszego życia, można z nią bezpiecznie założyć rodzinę i doczekać się wnuków, ale trzeba wiedzieć o zakażeniu.” – dodaje. 
Niestety w Polsce nadal 70% zakażonych osób żyje w nieświadomości, narażając siebie i innych. Temat HIV staje się coraz mniej medialny, rzadziej porusza się go w debacie publicznej, natomiast dane PZH pokazują, że z roku na rok w Polsce wykrywa się coraz więcej zakażeń u coraz młodszych ludzi. Najbardziej przygnębiające są jednak dane dotyczące testowania na HIV kobiet w ciąży, taki test wykonuje niespełna 20% przyszłych mam, kiedy w Europie Zachodniej robią go prawie wszystkie ciężarne. W efekcie w 2015 roku w Polsce HIV wykryto u piątki niemowlaków, a u dwójki zdiagnozowano AIDS. Są to statystyki zbliżane do krajów afrykańskich, gdzie dostęp do opieki medycznej jest bardzo trudny, a terapia antyretrowirusowa często niedostępna. Ministerstwo Zdrowia w swoich rekomendacjach obliguje lekarzy ginekologów do proponowania badania na HIV na początku i na końcu ciąży, w rzeczywistość robi to zaledwie co dziesiąty lekarz. 
Z testowaniem się na HIV czy kiłę jest dużo trudniej trafić do ludzi niż np. z mammografią albo cholesterolem, możliwość bezpłatnych testów na choroby weneryczne nie będzie raczej pierwszą informacją, którą przekażą sobie sąsiadki podczas spotkania w osiedlowym sklepiku. Dlatego kluczowe jest zaangażowanie opinii publicznej, a także znanych osób, które dadzą dobry przykład testując się publicznie na HIV tak jak ostatnio zrobił to np. Książe Harry” – Agata Kwiatkowska z FES.
Fundacja Edukacji Społecznej (www.fes.edu.pl) to organizacja pozarządowa (non-profit) działająca od 2002 roku. Została powołana w celu pogłębiania w społeczeństwie wiedzy w zakresie problemów społecznych poprzez działalność edukacyjną dotyczącą m.in. zakażeń HIV i choroby AIDS. Od lat w swoich kampaniach stara się pokazywać przyjazne oblicze testowania m.in. dzięki wsparciu MAC AIDS FUND stworzyła spektakl teatralny #POZYTYWNI, który można oglądać w teatrach w całej Polsce. Można przekazać swój 1% na jej dalsze działania wpisując KRS 0000111176. 
Adresy Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych:
 • ŚRÓDMIEŚCIE: Al. Jana Pawła II 45A przy Diagnostyce, I piętro w pawilonach (nad Ziko Apteką). Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 16:00 – 20:00
 • URSYNÓW: ul. Nugat 3 przy Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 16:00 – 20:00 oraz środy, piątki i soboty w godzinach: 10:00 – 14:00.
 Punkty prowadzone są ze środków Urzędu m st. Warszawy, Krajowego Centrum ds. AIDS oraz europejskiego programu Positive Action.
Biuro Fundacji Edukacji Społecznej czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 15:00
ul. Sewerynów 4 lok. 100, 00-331 Warszawa (wejście od ulicy Bartoszewicza)
Tel./Fax: 22 646 48 86; e-mail: fes@op.pl

GRYPA

W związku ze zbliżającym się sezonem wzmożonego zachorowania na grypę do pobrania kilka informacji, które warto wiedzieć o grypie.

STOP GRYPA

CO WARTO WIEDZIEĆ O GRYPIE

SPRAWDZ CO WIESZ O GRYPIE