Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Badania na nosicielstwo

UWAGA!!!

 

DNIA 02 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK) 2019r.

PRÓBKI DO BADAŃ KAŁU

NA NOSICIELSTWO

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Czytaj więcej

Uwaga.

KOMUNIKAT

o wystąpieniu zagrożeń w związku z obecną sytuacją meteorologiczną

 

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych na terenie kraju, powodujących konieczność podejmowania interwencji w ramach działań antykryzysowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje i zaleca:

- wzmożenie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia;

- zwrócenia szczególnej uwagi na jakość wody w studniach przydomowych w gospodarstwach domowych, które są jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia – w przypadku zalania postępować zgodnie z załączonymi poniżej materiałami.

W zakresie bezpieczeństwa żywności w zakładach produkcji, żywienia zbiorowego, magazynowania i obrotu żywnością należy:

- produkty spożywcze, które uległy zalaniu wycofać z obrotu handlowego poddać procesowi utylizacji;

- w przypadku przerwania łańcucha chłodniczego przy przechowywaniu żywności nietrwałej mikrobiologicznie, które wystąpiło z powodu przerwy w dostawach energii elektrycznej wycofać z obrotu handlowego poddać procesowi utylizacji;

-   produkty, które w wyniku zalania pozbawione zostały etykiet usunąć i poddać procesowi utylizacji;

- pomieszczenia, które uległy zalaniu poddać procesowi mycia z użyciem środków myjących i dezynfekcji z użyciem środków dezynfekujących mających zastosowanie w obiektach, gdzie przetrzymywana jest żywność.

W załączeniu materiały informacyjne:

  1. Komunikat
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3

Czytaj więcej

Informacje dotyczące wszawicy

Stanowiska Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

 

            Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiących załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(Tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 151). Wynika to z faktu, że na terenie Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy (np. dur wysypkowy). Tym samym, przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej lub w trybie określonym ustawą. Decyzję o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w gestii jego rodzica lub opiekunów. Zaleca się, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w placówce był możliwie najkrótszy.

            Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i może w pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone. Ponieważ ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań o charakterze przeciw epidemiologicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną, obecnie działania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są wystarczające dla skutecznej walki wszawicą.

 

Materiały edukacyjne na temat profilaktyki i sposobów zwalczania wszawicy znajdują się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w zakładce Promocja Zdrowia. kliknij tutaj

Czytaj więcej

Komunikat dot. odry

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje, że szczepienia przeciwko odrze można wykonać po uprzednim zgłoszeniu się do lekarza rodzinnego. Po otrzymaniu recepty i braku przeciwwskazań do szczepienia można wykonać szczepienia w placówkach służby zdrowia.

Zaleca się aby zaszczepiły się osoby które:

- ukończyły 19 lat a wcześniej nie były szczepione,

- osoby, które nie pamiętają czy były szczepione.

Natomiast bezpłatnie wykonywane są szczepienia w placówkach służby zdrowia wg kalendarza szczepień (stan prawny na 2018 rok).

  • I dawka w 13-14 miesiącu życia dziecka,
  • II dawka (przypominająca) po ukończeniu 9 roku życia, w 10 roku życia dziecka.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje iż w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie nie wykonuje się żadnych szczepień ani nie ma możliwości zakupienia szczepionek.

Anna Matkowska

PPIS w Piasecznie.

 

 

 

Czytaj więcej