Przejdź do treści

Uwaga.

Uwaga.

KOMUNIKAT

o wystąpieniu zagrożeń w związku z obecną sytuacją meteorologiczną

 

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych na terenie kraju, powodujących konieczność podejmowania interwencji w ramach działań antykryzysowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje i zaleca:

- wzmożenie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia;

- zwrócenia szczególnej uwagi na jakość wody w studniach przydomowych w gospodarstwach domowych, które są jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia – w przypadku zalania postępować zgodnie z załączonymi poniżej materiałami.

W zakresie bezpieczeństwa żywności w zakładach produkcji, żywienia zbiorowego, magazynowania i obrotu żywnością należy:

- produkty spożywcze, które uległy zalaniu wycofać z obrotu handlowego poddać procesowi utylizacji;

- w przypadku przerwania łańcucha chłodniczego przy przechowywaniu żywności nietrwałej mikrobiologicznie, które wystąpiło z powodu przerwy w dostawach energii elektrycznej wycofać z obrotu handlowego poddać procesowi utylizacji;

-   produkty, które w wyniku zalania pozbawione zostały etykiet usunąć i poddać procesowi utylizacji;

- pomieszczenia, które uległy zalaniu poddać procesowi mycia z użyciem środków myjących i dezynfekcji z użyciem środków dezynfekujących mających zastosowanie w obiektach, gdzie przetrzymywana jest żywność.

W załączeniu materiały informacyjne:

  1. Komunikat
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3

Wróć