Przejdź do treści

O nas

O nas

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach

05-510 Konstancin-Jeziorna ul. Dworska 7

Email. piaseczno@psse.waw.pl

NIP- 123-07-26-095

 
 

PSSE w Piasecznie została utworzona w 1998 roku.

Obszar działania Stacji obejmuje: powiat  piaseczyński,
gminy: Górę Kalwarię, Konstancin-Jeziorną, Piaseczno, Lesznowolę, Prażmów, Tarczyn.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piasecznie z/s w Chylicach pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest mgr inż. Anna Matkowska.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach ul. Dworska 7 05-510 Konstancin-Jeziorna przyjmuje opłaty na konto w NBP O/O Warszawa nr 73 1010 1010 0109 6622 3100 0000.