Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s Chylicach
ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna


telefon: (22) 756-46-20
piaseczno@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05

 
TELEFON ALARMOWY 

Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

 

PSSE w Piasecznie została utworzona w 1998 roku.

Obszar działania Stacji obejmuje: powiat  piaseczyński, gminy:

Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola, Prażmów, Tarczyn.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piasecznie z/s w Chylicach pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest mgr inż. Anna Matkowska.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach ul. Dworska 7 05-510 Konstancin-Jeziorna przyjmuje opłaty na konto w NBP O/O Warszawa nr 73 1010 1010 0109 6622 3100 0000.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach

Komunikaty

Informacje dotyczące wszawicy

Stanowiska Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

 

            Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiących załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(Tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 151). Wynika to z faktu, że na terenie Polski od lat nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy (np. dur wysypkowy). Tym samym, przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej lub w trybie określonym ustawą. Decyzję o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje się całkowicie w gestii jego rodzica lub opiekunów. Zaleca się, aby działania higieniczne przeciw wszawicy były podjęte przez rodziców lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w placówce był możliwie najkrótszy.

            Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i może w pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone. Ponieważ ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań o charakterze przeciw epidemiologicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną, obecnie działania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy społecznej. Istniejące w tym zakresie regulacje prawne są wystarczające dla skutecznej walki wszawicą.

 

Materiały edukacyjne na temat profilaktyki i sposobów zwalczania wszawicy znajdują się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w zakładce Promocja Zdrowia. kliknij tutaj

Czytaj więcej

Komunikat dot. odry

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje, że szczepienia przeciwko odrze można wykonać po uprzednim zgłoszeniu się do lekarza rodzinnego. Po otrzymaniu recepty i braku przeciwwskazań do szczepienia można wykonać szczepienia w placówkach służby zdrowia.

Zaleca się aby zaszczepiły się osoby które:

- ukończyły 19 lat a wcześniej nie były szczepione,

- osoby, które nie pamiętają czy były szczepione.

Natomiast bezpłatnie wykonywane są szczepienia w placówkach służby zdrowia wg kalendarza szczepień (stan prawny na 2018 rok).

  • I dawka w 13-14 miesiącu życia dziecka,
  • II dawka (przypominająca) po ukończeniu 9 roku życia, w 10 roku życia dziecka.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje iż w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie nie wykonuje się żadnych szczepień ani nie ma możliwości zakupienia szczepionek.

Anna Matkowska

PPIS w Piasecznie.

 

 

 

Czytaj więcej

Komunikaty

 

KOMUNIKAT

2018 r.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje, że w powiecie piaseczyńskim nie ma żadnego akwenu wodnego na terenie otwartym zaopiniowanego pozytywnie jako kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli i będącego pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej – dotyczy to również odkrytego basenu w Zalesiu Górnym przy ul. Wczasowej 1.

 

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.