Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s Chylicach
ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna


telefon: (22) 756-46-20
piaseczno@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05

 
TELEFON ALARMOWY 609 299 647

czynny poza godzinami pracy Stacji

nie służy do udzielania informacji

TYLKO W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA

 

PSSE w Piasecznie została utworzona w 1998 roku.

Obszar działania Stacji obejmuje: powiat  piaseczyński, gminy:

Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola, Prażmów, Tarczyn.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piasecznie z/s w Chylicach pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest mgr inż. Anna Matkowska.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach ul. Dworska 7 05-510 Konstancin-Jeziorna przyjmuje opłaty na konto w NBP O/O Warszawa nr 73 1010 1010 0109 6622 3100 0000.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach

Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

Komunikaty

Nie ma dostępnych aktualności.

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.