Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s Chylicach
ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna


telefon: (22) 756-46-20
piaseczno@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05

 
TELEFON ALARMOWY kliknij tutaj

Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

 

PSSE w Piasecznie została utworzona w 1998 roku.

Obszar działania Stacji obejmuje: powiat  piaseczyński, gminy:

Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola, Prażmów, Tarczyn.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piasecznie z/s w Chylicach pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest mgr inż. Anna Matkowska.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach ul. Dworska 7 05-510 Konstancin-Jeziorna przyjmuje opłaty na konto w NBP O/O Warszawa nr 73 1010 1010 0109 6622 3100 0000.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach

Komunikaty

Komunikaty

 

KOMUNIKAT

2018 r.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje, że w powiecie piaseczyńskim nie ma żadnego akwenu wodnego na terenie otwartym zaopiniowanego pozytywnie jako kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli i będącego pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej – dotyczy to również odkrytego basenu w Zalesiu Górnym przy ul. Wczasowej 1.

 

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.